Expertisegroep | REFLECTIES OVER CRISIS
16269
post-template-default,single,single-post,postid-16269,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

REFLECTIES OVER CRISIS

REFLECTIES OVER CRISIS

De huidige crisis

Wij zijn de afgelopen weken in een crisis beland die wij eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. Een werelwijde uitbraak van een virus met potentieel dodelijke gevolgen houdt velen in de greep. Dit heeft grote invloed op onze plannen.

De crisis heeft ook invloed op de wijze waarop een reis, project of zelfsf een voorgenomen huwelijk kan worden uitgeverd. Ook de toekomst van bedrijven staat op het spel. Ons kleine eiland lijkt een speelbal te worden van onvoorspelbare krachten.

 Creativiteit is belangrijk en het is een goed moment om stil te staan bij de grilligheid van het bestaan en de wijze waarop wij ermee om moeten gaan.


Maakbaarheid en voorspelbaarheid

Een belangrijk kenmerk van een crisis is juist dat er geen algemene methode  is met concreet voorspelbare resultaten leidend tot een oplossing. Alle maatregelen hebben haken en ogen. Alleen voor onderdelen waarvoor men kan putten uit vorige ervaringen kan men methoden hanteren met enigszins voorspelbare effecten.  De meest doorslaggevende factor is echter is het “onbekende”  met effecten die te groot zijn om te negeren.

Wij zijnechter dol op maakbaarheid en voorspelbaarheid. Dat geeft rust in het hoofd. Dingen gaan in het algemeen zoals wij dat verwachten en als dat niet zo is denken wij ons tegen een negatieve afwijking te kunnen verzekeren. De kans op een positieve afwijking van het statistisch waarschijnlijke wordt gezien al een “lot uit de loterij”. Sommigen wachten hun hele leven op winst uit een loterij. Helaas maken maar weinigen die grote positieve afwijking mee.

De kans op een afwijking voor verzekeringen en loterijen wordt statistisch berekend en de toekomst wordt aan de hand van gegevens uit het verleden geëxtrapoleerd.  De mens vindt ook dat het zo hoort. ..  In principe wilt hij precies zien hoe de balletjes uit de tombola worden gehaald om het winnende lot aan te kondigen. Ook “toeval” moet transparant zijn!


Verbazing

Toch weten wij dat de natuur in het algemeen en de menselijke geest in het bijzonder grillig is. In de loop der geschiedenis zijn wij vaak geconfronteerd met situaties die wij daarvoor niet hebben verwacht. Een breuk met verwachtingen ontstaat o.a. door  beslissingen van anderen (die men niet onder controle heeft),  spelingen van de natuur en verkeerde uitgangspunten en calculaties.

 Als de verwachting wordt gedwarsboomd is er sprake van verbazing. In dat kader citeer ik het volgende gedicht (in eerste instantie) geschreven tijdens de economische crisis van tien jaar geleden:


DE OPPERSTE VERBAZING

De mens blijft zich verbazen

als het leven anders gaat

dan waar hij van verzekerd was;

als hij de grip kwijtraakt

en overtuigingen zijn weggezakt

in een onverwacht moeras

Hij ondergaat dan de verbazing

als eerste nieuwe zekerheid
na een breuk met zijn verwachting

maar  in een mum van tijd
wilt hij weer de waarheid
waar hij eerder al van uitging

(DPI 2010/2020)


Surrealistische situatie

Wij worden nu geconfronteerd met een surrealistische (onwerkelijke en bijna bizarre) situatie door de  uitbraak van een virus die luister naar de koosnaam “Corona”. Schrijvers zoals Gabriel Garcia Marquez (Liefde in tijden van Cholera) en Albert Camus (De Pest) hebben in het verleden inspiratie geput uit epidemieën voor het schrijven van surrealistische scenario’s. Het is nu mogelijk om die boeken vanuit een ander perspectief opnieuw te lezen.


De Spaanse kroon

Overigens betekent “Corona” in het Spaans “kroon”. Dit herinnert mij eraan dat de grootste epidemie die vorige eeuw internationaal woedde werd aangeduid al de “Spaanse Griep”. Die griep dankte haar naam aan het feit dat de spaanse media in de periode rond de eerste wereldoorlog  minder gecensureerd was waardoor wat men erover vernam in Europa voornamelijk uit Spanje kwam. Daardoor kregen velen de indruk dat de griep zelf ook uit Spanje kwam. Daarna werd China een waarschijnlijker bron van de “pandemie. Uiteindelijk bleek dat de echte oorsprong van de “Spaanse Griep” in de Verenigde Staten lag.


Een nieuwe blik op gedrag

Wij zien dat confrontatie met  nieuwe situaties leidt tot de aanpassingen van zienswijze en gedrag,

 Enige tijd geleden werd het weigeren om de hand te schudden van een vrouw door velen verguisd. Nu is het nagenoeg verplicht om dat te weigeren. Het NIET willen schudden van handen heeft zich ontwikkeld van voorbeeld van Islamitisch fundamentalistisch gedrag naar voorbeeld van aanbevolen sociale en hygiënische norm.

 Tijdens een crisis worden wij verplicht om stil te staan bij dingen om ons gedrag te heroverwegen.


Optimisme

Ook  tijdens een crisis is optimisme op zijn plaats. Onze veerkracht als mens wordt getest waardoor wij op veel gebieden er sterker uit kunnen komen.

Maak gebruik van de tijd die nu vrijkomt als de gebruikelijke activiteiten tijdelijk niet mogelijk zijn. Gebruik creativiteit om mogelijke voordelen te ontdekken en toon solidariteit om de nodige steun van de medemenste behouden eof te stimuleren.

Sta stil bij het leven op de wijze die bij jou past; in gebed, gesprek, geschrift of medidatie!

(Dwight P. Isebia 2020)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.