Expertisegroep | MULTIDISCIPLINAIRE TRANSITIEBEGELEIDING
16430
post-template-default,single,single-post,postid-16430,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

MULTIDISCIPLINAIRE TRANSITIEBEGELEIDING

MULTIDISCIPLINAIRE TRANSITIEBEGELEIDING

Een Introductie

De impact van veranderingen

Er vinden constant veel veranderingen plaats in de maatschappij en in het leven van mensen waardoor er constant een nieuwe kijk op zaken nodig is. Soms zijn die veranderingen zo groot dat er sprake is van een crisis. Dat hebben wij de laatste tijd duidelijk kunnen merken  aan de gevolgen van de COVID-19 pandemie en vervolgens de oorlog in Oekraïne.  Velen ervaren de gevolgen psychisch in hun dagelijks leven als zij zich door migratie moeten verplaatsen van het ene naar een ander land of gebied.  De overgang van een oude naar een nieuwe situatie wordt aangeduid met het woord transitie.

Dilemma’s voor de ondernemer in een nieuwe situatie

Veel ondernemers hebben de pandemie zakelijk overleefd maar kunnen het na het stoppen van de tegemoetkomingen van de overheid niet meer redden. De vervolgschade blijkt (mede door de veelvuldige sluitingen tijdens de crisisperiode) groot te zijn en een nieuwe strategie is dan nodig. Het kan zelfs noodzakelijk zijn om het ondernemerschap op te geven en een poging te wagen een nieuwe loopbaan te vinden of te ontwikkelen.

Wat te doen als jouw bedrijfsmodel verouderd is of geen geschikt personeel meer te vinden is? Hoe kan jij jouw talenten, netwerken, bestanden en ervaring op een andere wijze gaan gebruiken in een nieuwe omgeving? Is jouw online achterstand in te halen en heeft dat zin?

Er zijn vragen genoeg. Deze vragen zijn in toenemende mate ook van belang voor nieuwkomers aangezien een relatief groot deel van hen moet kiezen voor ondernemerschap om te overleven.

Multiculturele samenleving en inburgering

Nederland is een multiculturele samenleving en inwoners worden geacht op gelijksoortige wijze te participeren. Bij participatie is de vaardigheid om effectief te communiceren met anderen essentieel. Vervolgens is kennis van geldende regels, procedures, normen en waarden van belang om productief in die samenleving mee te kunnen draaien. Dat geldt ook voor de nieuwkomer die wel mag blijven maar voortaan een weg moet vinden om in zijn levensonderhoud te voorzien. Ondernemerschap is een optie maar het traject daar naartoe gaat niet over rozen.

Ondernemerschap en migratie achtergrond

Velen met een migratie achtergrond (waaronder nieuwe statushouders) zijn  aangewezen op het ondernemerschap om een nieuw bestaan op te bouwen. Soms is het omdat zij in eigen land al een ondernemersbestaan hebben geleid en dat graag in Nederland willen voortzetten maar vaak ook omdat na een migratie het vinden van een baan in loondienst niet voor iedereen is weggelegd.

Tijdens het inburgeringstraject wordt geen aandacht besteed aan ondernemerschap. Daar is het traject ook niet voor bedoeld. De maatschappij heeft echter wel baat bij nieuwkomers die ook als ondernemer goed kunnen meedraaien en een toegevoegde waarde kunnen leveren aan de economie door hun bedrijvigheid.

Maar ook personen met een migratie achtergrond die al langer in Nederland wonen of zelfs in Nederland zijn geboren ervaren vaak een gevoel van onbegrip bij instanties en adviseurs.

Expertisegroep / Expertisegroup en transitiebegeleiding

Expertisegroup Strategic Services ontwikkelt in samenwerking met het IMK Instituut voor Ondernemers initiatieven om ondernemers en aanstaande ondernemers te begeleiden bij het omgaan met transitie. Met andere woorden: wij  assisteren bij het omgaan met een veranderende omgeving en/of situatie. Dat doen wij multidisciplinair: juridische, strategische en financiële aspecten worden in aanmerking genomen.

Wij zullen u hierover blijven informeren.

(DPI 2023)

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.