Expertisegroep | EXPERTISEMANAGEMENT: Een overzicht van aandachtspunten 2
15975
post-template-default,single,single-post,postid-15975,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

EXPERTISEMANAGEMENT: Een overzicht van aandachtspunten 2

EXPERTISEMANAGEMENT: Een overzicht van aandachtspunten 2

Kennis, ervaring en talent

Expertise is een combinatie van kennis, ervaring en talent die aangewend kan worden voor het bereiken van doelen en/of het oplossen van problemen. Geen van de afzonderlijke onderdelen leidt zelfstandig tot Expertise. Een combinatie van minimaal twee van de drie genoemde factoren is nodig voordat er sprake is van Expertise.

“Kennis” komt tot stand door onderwijs, observatie en toegang tot informatie c.q. data.

“Ervaring” wordt opgebouwd indien men in de gelegenheid is geweest om beschikbare kennis in de praktijk toe te passen en daardoor beter in staat wordt om taken die verband houden met de kennis effectiever uit te voeren.

Onder “talent” versta ik de  natuurlijke intelligentie, vaardigheid, creativiteit of kracht die onafhankelijk van “kennis’ of  “ervaring” aanwezig is.

De ongrijpbare factor “talent” kan een versterkend effect hebben op de objectiever vast te stellen factoren “kennis” en “ervaring”:

 

Negatief en Positief

In het kader van dit artikel bedoel ik met “negatief” de omstandigheid dat een factor minder aanwezig of detecteerbaar is dan hetgeen  door  de omgeving  als normaal c..q gemiddeld wordt beschouwd.

“Negatief” talent heeft een negatief effect op “uitmuntende” kennis” en decennialange ervaring. “Positief” talent kan soms zelfs in combinatie met “gebrekkige” kennis en afwezigheid van ervaring verassende resultaten opleveren. In een gemeenschap bestaande uit mensen met uiteenlopende positieve en negatieve eigenschappen is “Expertisemanagement” noodzakelijk.

 

Expertisemanagement

Expertise van een organisatie ontstaat door effectief de kennis, ervaring en talenten van medewerkers te combineren om te komen “expertise” van het geheel. Zelfs medewerkers zonder specifieke expertise dragen door “expertisemanagement” daar aan bij.

Expertisemanagement heeft niet te maken met het “managen” van individuele expertise maar met het  beheren en aanwenden van door de individuele kennis, ervaring en talent  van betrokkenen, gemeenschappelijk  opgebouwde expertise… Expertise die een centraal doel dient.

 

Aspecten van Expertisemanagement

Expertisemanagement is multidisciplinair van aard.  Psychologische, organisatorische, juridische, fiscale, commerciële, HR en ICT aspecten komen er bij kijken. Wij hebben het over het volgende:

  • Effectieve werving en selectie van c.q. samenwerking met personen die beschikken over benodigde “expertise” voor het behalen van beoogde doelen
  • Het opzetten van een organisatiestructuur waarbinnen de ontwikkeling van “expertise” wordt gestimuleerd (of in ieder geval niet wordt ontmoedigd) en aanwezig “talent” wordt gedetecteerd (of in ieder geval niet wordt gefrustreerd)
  • Opslag, archivering en ter beschikking stelling van data en registreerbare expertise
  • Vaststelling van of en in hoeverre beschikbare expertise in combinatie met arbeid leidt of heeft geleid tot de ontwikkeling van ” Intellectueel Eigendom (IP)”
  • Juridische bescherming van IP en vergaarde  unieke data c.q. ontwikkelde methodes
  • Vaststelling van een verdienmodel (in financiële of maatschappelijke zin) voor de exploitatie van “expertise” en de eventuele daaruit voortvloeiende IP
  • Permanente monitoring van de relatieve waarde van eigen “expertise” in verhouding met die van anderen met het oog op innovatie
  • Vaststelling van de  wijze van interne en externe communicatie over beschikbare “expertise” en IP

 

 

(wordt vervolgd)

 

 

delen op social media
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.