Expertisegroep | EXPERTISE EN EXPERTS VINDEN EN VERBINDEN
15967
post-template-default,single,single-post,postid-15967,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

EXPERTISE EN EXPERTS VINDEN EN VERBINDEN

EXPERTISE EN EXPERTS VINDEN EN VERBINDEN

HBO EXPERTISE

Door op bovenstaande link te klikken ziet u het eindrapport van het E2V2 onderzoek.

 

EXPERTISE EN EXPERTS VINDEN EN VERBINDEN (E2V2 project SURF)

SAMENVATTING

 

A. Projectleiders en penvoerders

Desirée van den Bergh (Fontys Hogescholen), Gerard Bierens (Fontys Hogescholen), Kees Boon (Fontys Hogescholen), Hans de Brouwer (Saxion), Jan Companjen (Haagse Hogeschool) en Diny in ’t Groen (Avans Hogeschool)
Mei 2009

(Voor Expertisegroep is nog onduidelijk of en in hoeverre de resultaten van dit onderzoek zijn geïmplementeerd. Dit zullen wij nog nader onderzoeken in het belang van deelnemers aan Expertsegroep/Expertisegroup)

B. Inleiding

 

Het versterken van de zichtbaarheid van experts en expertise is voor hogescholen een belangrijk thema.

De SURFSHARE-tender HBO-kennisdisseminatie van 2007 vormde dan ook een uitgelezen kans voor instellingen voor hoger onderwijs om deze zichtbaarheid naar bedrijfsleven en publieke sector te versterken.

Voor u ligt de eindrapportage van het project ‘Experts en Expertise VINDEN en VERBINDEN’ hierna genoemd E2V2. Dit project werd gehonoreerd in bovengenoemde tender. Het project startte in februari 2008 en eindigde in april 2009. Deelnemende instellingen aan deze tender waren: Fontys Hogescholen (penvoerder), Avans Hogeschool, Haagse Hogeschool en Saxion. In deze eindrapportage leest u wat is bereikt in het project, welke lessons learned er zijn, welke conclusies kunnen worden getrokken en wat de aanbevelingen zijn. Tevens wordt een kostenoverzicht gegeven.

 

C. Doelstellingen

Doel van het project is om experts en expertise op een gebruiksvriendelijke wijze toegankelijk te maken voor het hoger onderwijs en daarbuiten.

Basis hiervoor is de repository-infrastructuur in combinatie met de dienst HBO Kennisbank (www.HBO- Kennisbank.nl), die tezamen in een eerder SURF-project 1zijn ontwikkeld. HBO Kennisbank ontsluit op dit moment meer dan 10.000 kennisproducten, bestaande uit scripties, publicaties en leermiddelen. Zeventien instellingen participeren in HBO Kennisbank en dit aantal groeit. De afgelopen maand (half maart tot half april 2009) bezochten ruim 30.000 verschillende bezoekers de HBO Kennisbank.

 

D. Beoogde Resultaten

 

Belangrijkste te behalen resultaten in het project E2V2 waren:

  • –  Mogelijk maken om scripties in HBO Kennisbank te koppelen aan de profielenvan lectoren en medewerkers binnen de instellingen (en daarbuiten). Op deze manier kan gemakkelijk geswitcht worden van expertise naar experts en vice versa.
  • –  Ontwikkelen van diensten die bevorderen dat informatie en expertise ́naar de gebruiker toekomt ́ en hergebruikt kan worden.
  • –  Eenvoudiger maken om publicaties in HBO Kennisbank te uploaden.
    Conform het Controlling Document is gewerkt aan bovenstaande beoogde resultaten: Er is een proefomgeving gemaakt waarin wordt gedemonstreerd dat de publicaties in HBO Kennisbank gekoppeld kunnen worden aan de profielen van lectoren en medewerkers binnen de instellingen (zie resultaten wp2). Daarnaast zijn diensten ontwikkeld die bevorderen dat de HBO Kennisbank actief kan worden gebruikt als een multimediaal platform waar kennisdeling centraal staat. Door de ontwikkelde webservices kunnen publicaties verrijkt worden met recensies, waarderingen, attenderingsmogelijkheden en opties ter stimulering van hergebruik (zie resultaten wp3).
  • Ook is gewerkt aan het voor de auteur makkelijker maken om scripties in de HBO Kennisbank te plaatsen, door middel van het realiseren van een prototype van een uploadtool. Deze is ontwikkeld op basis van een programma van eisen en een workflow (zie resultaten wp4). Deze uploadtool wordt na de projectperiode daadwerkelijk gerealiseerd onder regie van SURF. Tevens werd uitgebreid aandacht besteed aan het uitdragen van de projectervaringen in het onderdeel over PR en kennisdisseminatie. Zo is in Digitale Bibliotheek een artikel verschenen over het project en zijn er vele presentaties verzorgd.
  • Het project is mede dankzij hulp van SURF binnen het projectbudget gebleven. In totaal is ruim 77 k€ besteed waarvan bijna 55 k€ personele kosten. Hieruit blijkt dat het project binnen de totale begroting is gebleven van ruim 79 k€. Er is echter wel een aantal verschuivingen in de begrote budgetten. Zo zijn de personele kosten over het algemeen over de begroting gegaan en de materiële kosten binnen begroting gebleven.1 Dit was het project HBO-Kennisbank (2006). De vier hogescholen die participeren in E2V2 hebben tijdens dit project samengewerkt met nog drie andere hogescholen (Hogeschool Utrecht, Windesheim en Hogeschool Zeeland).
  • Door het klikken op de link “HBO EXPERTISE” helemaal boven krijgt u het hele rapport te zien.
  • http://www.surf.nl voor algemene informatie over de faciliterende organisatie
delen op social media
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.